จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

จารึก

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:51:21

ชื่อจารึก

จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ 20 (พ.ศ. 1967)

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 8 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 4 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2502)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2502)

ผู้ตรวจ

1) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2502)
2) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : น่าจะเป็น “ธมฺเม”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170