จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:21

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ธ. ๒๕๔๔/๙๓ จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๒)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) : ศักราช ๔๐ = ปี จ.ศ. ๑๐๔๐ เท่ากับปี พ.ศ. ๒๒๒๑ (ธวัช ปุณโณทก กำหนดเป็น พ.ศ. ๒๒๒๐)
๒. นวพรรณ ภัทรมูล : พระเจ้า = พระพุทธรูป

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170