จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:20

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ธ. ๒๔๗๙/๙๓ จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๓๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๒)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) : ศักราช ๕๑ ตัว = ปี จ.ศ. ๑๐๕๑ เท่ากับปี พ.ศ. ๒๒๓๒
๒. วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) : เดือน ๖ = เดือนพฤษภาคม การนับเดือนในที่นี้นับเหมือนกับไทยทางภาคกลาง ซึ่งไม่เหมือนกับการนับเดือนทางภาคเหนือ เพราะเดือนในจารึกของไทยภาคเหนือ จะช้ากว่าเดือนทางภาคกลางและภาคอีสาน ๒ เดือน
๓. วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) : เพ็งวัน ๓ = วันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ วันอังคาร
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : พระเจ้า = พระพุทธรูป

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170