จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 462 สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา)

จารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 462 สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:52:10

ชื่อจารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 462 สังวรชาดก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเรื่องศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา (ลำดับที่ 462)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. นิยะดา เหล่าสุนทร : “ลำดับที่ 462” ลำดับที่ของชาดกปรากฏอยู่เหนือชื่อเรื่องของชาดก เขียนด้วยเลขไทย แต่เป็นส่วนที่เลือนลางมาก
2. นิยะดา เหล่าสุนทร : เนื้อความโดยสังเขปของ “สังวรชาดก” (ลำดับที่ 462) มีดังนี้ พระเจ้าพาราณสีมีพระโอรส 100 องค์ สังวรกุมารเป็นโอรสองค์สุดท้อง ได้เรียนวิชากับพระโพธิสัตว์ สังวรกุมารมีจริยาวัตรงดงามสามารถผูกใจมหาชนด้วยสังคหวัตถุ จึงได้ราชสมบัติเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ ฝ่ายพระเชษฐาทั้ง 99 ก็ยกทัพมาหมายจะชิงราชสมบัติ พระเจ้าสังวรต้อนรับพระเชษฐาด้วยความอ่อนน้อม ได้แบ่งทรัพย์ให้พระเชษฐาอย่างยุติธรรม พระเชษฐาทัง 99 องค์จึงยกทัพกลับ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170