จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมุจลินทอาราม ๒

จารึก

จารึกมุจลินทอาราม ๒ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:20

ชื่อจารึก

จารึกมุจลินทอาราม ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก ขก./๑๑ อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย ได้มาจากบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, จารึกวัดมุจลินทอาราม ๒

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : โอกาส = ทาสที่อุทิศให้แก่วัด
๒. ธวัช ปุณโณทก : เวียก = งาน, การทำงาน
๓. ธวัช ปุณโณทก : พิบัติ = ได้รับผลเสียหาย
๔. ธวัช ปุณโณทก : ถอน = ถอน (ถกถอน) เพิกถอน, ถือสิทธิ์
๕. ธวัช ปุณโณทก : ข้อย = ข้าทาส, ข้าโอกาส
๖. ธวัช ปุณโณทก : ศักราช ๙๕๘ = ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๓๙
๗. ธวัช ปุณโณทก : วัน ๒ = วันจันทร์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170