จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ

จารึก

จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:52:18

ชื่อจารึก

จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๒ ศิลาจารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ, ศิลาจารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ พุทธศตวรรษที่ ๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๗๐

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้แปล

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยอร์ช เซเดส์ : พระธรรมราชธิราช = พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมบาลมหาธรรมราชา)
๒. ยอร์ช เซเดส์ : คิมหฤดู = ฤดูร้อน
๓. ยอร์ช เซเดส์ : ไพสาขมาส = เดือนหก
๔. ยอร์ช เซเดส์ : ศุกลปักษ์ จตุตถดิถี = ข้างขึ้น ๔ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๑๙๖๙ แบบปัจจุบัน แต่สมัยสุโขทัยนับปีย่างจึงเรียก พ.ศ. ๑๙๗๐
๕. ยอร์ช เซเดส์ : ครุวาร = วันพฤหัสบดี
๖. ยอร์ช เซเดส์ : ฉายา ๑๑ ชั้น = เงาตัวที่ทอดไปวัดได้ ๑๑ ชั่วเท้า ชั้นฉาย ก็เรียก
๗. ยอร์ช เซเดส์ : โรหิณีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ ๔ = ดาวจมูกม้า, ดาวคางหมู
๘. ยอร์ช เซเดส์ : สาทิโยคย์ = ชื่อดาวฤกษ์
๙. ยอร์ช เซเดส์ : พระธรรมราชาธิราช = พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย)
๑๐. ยอร์ช เซเดส์ : พระยาเขาสมันตกูฏ = เขาสุมนกูฏในลังกาทวีป หรือในศรีลังกา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170