จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4

จารึก

จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:24:05

ชื่อจารึก

จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 174 จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช 2393-2411

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 21 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2517)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2517)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ประสาร บุญประคอง : ผู่พูดเทจ์ = ผู้พูดเท็จ
2. ประสาร บุญประคอง : เกลีอก = เกลือก
3. ประสาร บุญประคอง : เพศผ่ายอ้มฝาด = เพศผ้าย้อมฝาด คือ เป็นพระสงฆ์
4. ประสาร บุญประคอง : การสีลปรฏิบัดติ์ = การศีลปฏิบัติ
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เสนาศนะ = เสนาสน์ คือ พระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) โปรดให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามว่า ”พระตำหนักปั้นหย่า” เป็นตึกฝรั่งพื้น 3 ชั้น ในตำนานวัดกล่าวว่ารื้อเอามาจากสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร. 2) รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของ ร. 4 (ขณะผนวชเป็นภิกษุ) เมื่อคราวที่ ร. 3 ทรงอาราธนาให้เสด็จมาครองวัดบวรนิเวศ พระองค์ประทับที่ตำหนักแห่งนี้จนลาผนวช (สึก) ต่อมาเป็นที่ประทับของเจ้านายหลายพระองค์ขณะครองสมณเพศ
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อ่านว่า หัดจิตหัดใจ
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อ่านว่า อันใดอันหนึ่ง
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อ่านว่า กระทุ้งกระทอก
9. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อ่านว่า เล่นจูบเล่นกอด
10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อ่านว่า อย่างใดอย่างหนึ่ง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170