จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

จารึก

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:26:44

ชื่อจารึก

จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.5.1.1 บ้านสันต้นม่วง, พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา พ.ศ. 2021, พย. 45 จารึกสมเด็จพระราชาอโศกราช

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2021

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 18 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 5 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 13 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2529)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
3) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2529)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
3) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : โครงการวิจัยฯ (2534) อ่านเป็น เลข 8 (พระราหู)
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : โครงการวิจัยฯ (2534) อ่านเป็น เลข 7 (พระเสาร์)
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : ศักราชได้ 840 = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช 2021
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปีเปิดเส็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีจอ สัมฤทธิศก ตามจุลศักราช
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดิน = เดือน
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : เม็ง = มอญ
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : วันกาเหม้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : ริกส = ฤกษ์
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : หัสตะ = ชื่อฤกษ์หมู่ที่ 13 ได้แก่ ดาวศอกคู้
10. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
11. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าเมิง = เจ้าเมือง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170