จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐

จารึก

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐ ด้านที่ ๒ (ด้านข้าง)

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:16

ชื่อจารึก

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๐-๑๑, ๑๒-๑๓

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒ บรรทัด (ด้านละ ๑ บรรทัด)

ผู้อ่าน

๑) Ravindra Vasishtha และ จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒) กรรณิการ์ วิมลเกษม และ ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ผู้แปล

๑) Ravindra Vasishtha และ จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (พ.ศ. ๒๕๔๗)
๒) ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (พ.ศ. ๒๕๔๗)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170