จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1)

จารึก

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 9 ศิลาจารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1) จังหวัดสุโขทัย, ศิลาจารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ 1 พุทธศักราช 1949

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1949

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 34 บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2521), (พ.ศ. 2526)

ผู้ปริวรรต

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2521), (พ.ศ. 2526)

ผู้ตรวจ

1) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2521)
2) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ยอร์ช เซเดส์ : “705” เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช 1886
2. ยอร์ช เซเดส์ : “ปีมะแมเดือนหกออกสิบเอ็ดค่ำวันจันทร์” = ปีมะแม เดือน 6 ขึ้น 11 ค่ำวัน ตรงกับวันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 1886
3. ยอร์ช เซเดส์ : “719” เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช 1900 ปีระกาเดือน 6 ขึ้น 6 ค่ำ เป็นวันอังคารตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 1900
4. ยอร์ช เซเดส์ : “712” เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช 1902
5. ยอร์ช เซเดส์ : “เมืองแพล” คือ เมืองแพร่
6. ยอร์ช เซเดส์ : “723” เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช 1904
7. ยอร์ช เซเดส์ : “เถิง” คือ ถึง
8. ยอร์ช เซเดส์ : “กลอย” คือ ประจวบกับเวลา
9. ยอร์ช เซเดส์ : “จุ่ง” คือ จง
10. ยอร์ช เซเดส์ : “เหิง” คือ นาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170