จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี)

จารึก

จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) ด้านที่ 1-8

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 16:42:53

ชื่อจารึก

จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 18 จารึกบนเสาแปดเหลี่ยมศาลสูงเมืองลพบุรี, Lŏp’bύri (Sαn Sung) (K. 409), จารึกที่ 18 จารึกบนเสาแปดเหลี่ยมที่ศาลสูง เมืองลพบุรี

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 8 ด้าน มี 24 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2472)
2) อาร์. ฮัลลิเดย์ และ ซี. โอ. บลักเดน (พ.ศ. 2473)
3) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2472)
2) อาร์. ฮัลลิเดย์ และ ซี. โอ. บลักเดน (พ.ศ. 2473), (แปลจากภาษามอญโบราณเป็นภาษาฝรั่งเศส)
3) ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (พ.ศ. 2472), (พ.ศ. 2504), (แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย)
4) จำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2504), (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. จำปา เยื้องเจริญ : “วุ่อ์” คือ นี้
2. จำปา เยื้องเจริญ : “ปุณยะ” คือ บุญ, ผลบุญ
3. จำปา เยื้องเจริญ : “อุปาฌาย” คือ อุปัชฌาย์
4. จำปา เยื้องเจริญ : “อัว” คือ ฉัน, ข้าพเจ้า
5. จำปา เยื้องเจริญ : “ปร็อชเจี้ยะเญี่ยโว่นตะ” คือ ปรัชฌาวันตะ เข้าใจว่าเป็นชื่อเฉพาะ
6. จำปา เยื้องเจริญ : “เดิกจ์” คือ ข้า, คนรับใช้
7. จำปา เยื้องเจริญ : “มุ่น” คือ อัน
8. จำปา เยื้องเจริญ : “จุ่น” คือ ถวาย, มอบ
9. จำปา เยื้องเจริญ : “ต๊ะ” คือ แก่, แด่
10. จำปา เยื้องเจริญ : “กย๊ากจ์” คือ พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
11. จำปา เยื้องเจริญ : “วุเตี้ยะเรี่ยะซายละปาละ” คือ วุทรสีลปาละ เป็นนามพระพุทธรูป
12. จำปา เยื้องเจริญ : “โก้ร” คือ ครอบครัว, คนครัว
13. จำปา เยื้องเจริญ : “ซายละกุมาระ” คือ สีลกุมาระ เข้าใจว่าเป็นชื่อเฉพาะ
14. จำปา เยื้องเจริญ : “เญะ” คือ เชิญ
15. จำปา เยื้องเจริญ : “กะบ๊ะห์” คือ ผลัดเปลี่ยน, เปลี่ยน
16. จำปา เยื้องเจริญ : “แลงก๊ะห์” คือ เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง
17. จำปา เยื้องเจริญ : “เกลิ๊กจ์” คือ ผ้า
18. จำปา เยื้องเจริญ : “กอมเก๊า” คือ พร้อมด้วย, พร้อมกับ
19. จำปา เยื้องเจริญ : “เน๊าะอ์” คือ นี่
20. จำปา เยื้องเจริญ : “ร่าญ” คือ ซื้อ
21. จำปา เยื้องเจริญ : “เจี๊ยะโล่ว” คือ วัว
22. จำปา เยื้องเจริญ : “มั่ว” คือ หนึ่ง
23. จำปา เยื้องเจริญ : “แลงกุร” คือ คู่
24. จำปา เยื้องเจริญ : “เกวล” คือ เกวียน
25. จำปา เยื้องเจริญ : “คะเจี๊ยะ” คือ เมื่อได้รับ, เมื่อได้เสวย, เมื่อได้กิน
26. จำปา เยื้องเจริญ : “สุมุง” คือ สุมุง เป็นชื่อเฉพาะ
27. จำปา เยื้องเจริญ : “วุเตี้ยะเรี่ยะ” คือ วุทร เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า
28. จำปา เยื้องเจริญ : “เติ้ง” คือ รับ
29. จำปา เยื้องเจริญ : “ซาสะนะปาละ” คือ รักษาศาสนา, ผู้รักษาศาสนา
30. จำปา เยื้องเจริญ : “ซ๊อทเธียะ” คือ ศรัทธา
31. จำปา เยื้องเจริญ : “เก๊า” คือ แก่
32. จำปา เยื้องเจริญ : “จุ๊” คือ ปู่น้อย, ย่าน้อย, ตาน้อย, ยายน้อย
33. จำปา เยื้องเจริญ : “ซะโม้จ” คือ โดยแท้จริง, ด้วยสัจจริง
34. จำปา เยื้องเจริญ : “ยุเกรี้ยะห์” เข้าใจว่าเป็นชื่อเฉพาะ
35. จำปา เยื้องเจริญ : “ซ็อทเธียจะริตะยะ” คือ ศรัทธาจริต, ความเชื่อโดยไม่มีความสงสัย
36. จำปา เยื้องเจริญ : “จาบ” คือ ถึง
37. จำปา เยื้องเจริญ : “อินเตี้ยะ” คือ อินทะ
38. จำปา เยื้องเจริญ : “วุทเธียแร่กเกี้ยะ” คือ วุทธรักขะ เป็นพระนามพระพุทธรูป
39. จำปา เยื้องเจริญ : “เลียะห์” คือ ลา (ภาษาพม่า)
40. จำปา เยื้องเจริญ : “ป๊อย” คือ สาม
41. จำปา เยื้องเจริญ : “ปะละ” คือ ปลดปล่อย, บริสุทธิ์
42. จำปา เยื้องเจริญ : "เตี้ยะแยงกอน” คือ นักฟ้อนรำ
43. จำปา เยื้องเจริญ : "ริเยี้ยะเตี้ยะเยี้ยะ” คือ เครื่องไทยทาน, เครื่องถวาย
44. จำปา เยื้องเจริญ : "สังฆะปะถ้าก” คือ ปฏิบัติสงฆ์, ดูแลรักษาสงฆ์
45. จำปา เยื้องเจริญ : “กอนตม” คือ กระทำ, สร้าง
46. จำปา เยื้องเจริญ : “ปุญะ” คือ บุญ, ผลบุญ คำว่า “ปุญะ” มอญใช้แบบภาษาบาลี ถ้าใช้แบบภาษาสันสกฤตเป็น “ปุณยะ”
47. จำปา เยื้องเจริญ : “โย” คือ ถ้า, หาก
48. จำปา เยื้องเจริญ : “โน่ว” คือ เมื่อ
49. จำปา เยื้องเจริญ : “เญี่ยะห์” คือ ชาว
50. จำปา เยื้องเจริญ : “สะเวี้ยะเฆี้ยะเนี้ยะ” เข้าใจว่าจะเป็นชื่อหมู่บ้าน
51. จำปา เยื้องเจริญ : “ขาเป๊าะ” คือ เจ็ด
52. จำปา เยื้องเจริญ : “ปอญจาน” คือ แปด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170