จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๑

จารึก

จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:55:17

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนฯ แผ่นที่ ๔๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เดิมจารึกแผ่นนี้อยู่ที่ผนังศาลาล้อมมณฑปทางด้านทิศเหนือ จากการสำรวจของ ดร. วอลเดมาร์ ซี. ไซเลอร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ จารึกยังคงอยู่ในบริเวณดังกล่าว ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ดร. นิยะดา เหล่าสุนทร ได้ทำการสำรวจอีกครั้งและพบว่าจารึกได้สูญหายไปแล้ว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170