จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑

จารึก

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:19:41

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๘๑

ภาษา

บาลี, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน จำนวน ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นิยะดา เหล่าสุนทร : ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ความว่า “ปีวอกสัมฤทธิ์ศก” แต่ในจารึกที่เสาประธานมุขหลังว่า “ปีจอสัมฤทธิศก” การพิมพ์ครั้งนี้จึงได้แก้ไขตามจารึก
๒. นิยะดา เหล่าสุนทร : ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ไม่มีคำว่า “สมเดจ์”
๓. นิยะดา เหล่าสุนทร : ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ไม่มีคำว่า “ดูกรมนุษย์”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170