จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒

จารึก

จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 22:46:26

ชื่อจารึก

จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดกุดแต้

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ชะเอม แก้วคล้าย : ศิลาจารึกวัดกุดแต้นี้ เป็นของพระเจ้าภววรมันที่ ๒ (พ.ศ. ๑๑๗๘-๑๑๙๘) รูปอักษรอยู่ในยุคเดียวกันกับจารึกเขาน้อย (พ.ศ. ๑๑๘๐) และจารึกเขารัง (พ.ศ. ๑๑๘๒) ฉะนั้นจารึกวัดกุดแต้นี้ คงสร้างระหว่าง พ.ศ. ๑๑๗๘-๑๑๙๘ หรือปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒
๒. ชะเอม แก้วคล้าย : การใช้สระอิ บนอักษรของจารึกวัดกุดแต้นี้ มีสองรูปแบบคือ สระอิ เป็นรูปกลมบนอักษร และเป็นรูปเส้นเดี่ยวยาวบนรูปอักษร เช่น “ติ” และ “ภิ” การใช้ทั้งสองรูปอย่างนี้เหมือนกันทุกประการกับ “สิ” ทั้งสองรูปของศิลาจารึกเขารัง
๓. ชะเอม แก้วคล้าย : การใช้สระอิ เป็นรูปเส้นเดี่ยว อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นสระเอ บนรูปอักษรก็ได้ แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นวิธีใช้ต่างกันคือ สระจะม้วนขึ้นบนรูปอักษรก่อนจึงจะลากลงแนวดิ่ง ส่วนสระเอ จะลากจากส่วนบนของรูปอักษรมาทางซ้ายมือ แล้วจึงลงแนวดิ่ง เช่น “ริ” ของจารึกเขารัง และ “เร” ของจารึกวัดกุดแต้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170