จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร

จารึก

จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๑ จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร พ.ศ. ๒๐๑๙, จารึกในจังหวัดลำปาง, หลักที่ ๖๕ ศิลาจารึกจังหวัดลำปาง, ๑.๖.๑.๑ วัดพระธาตุลำปางหลวง พ.ศ. ๒๐๑๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๔๙๕)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๔๙๕)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๘๓๘ = พ.ศ. ๒๐๑๙
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีรวายสัน, ปีระวายสัน = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีวอก อัฐศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดือนยี่ = ตรงกับเดือน ๑๒ ของภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เปลิกสง้า, เปิกซง้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กินเมือง = ปกครองบ้านเมือง
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เลิก = ยก
๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เรจนา หรือ รจนา = ตกแต่ง
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ตน = รูป (ลักษณนามของสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๐. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ยิบหมื่น, ยิบ = สอง, หมื่น = น้ำหนัก ๑๐ ชั่ง, ยิบหมื่น = น้ำหนัก ๒๐ ชั่ง
๑๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หื้อ = ให้
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : บริบวรณ์ = บริบูรณ์
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จุ่ง = จง, จึง
๑๔. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เครื่องหมาย “+” นี้ เป็นเครื่องหมายตกหนังสืออย่างหนึ่ง ในศิลาจารึกอักษรไทยวัดช้างค้ำ จังหวัดน่าน ราว พ.ศ. ๒๐๐๐ เขียนรูปเหมือนเครื่องหมายคูณในปัจจุบัน แต่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง พ.ศ. ๑๘๓๕ เขียนเป็นรูป “|”
๑๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ข้าวหนึ้ง = ข้าวเหนียว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170