จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๖ (กลบทระลอกแก้วกระทบฝั่ง)

จารึก

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๖ (กลบทระลอกแก้วกระทบฝั่ง) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:12:36

ชื่อจารึก

จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๖ (กลบทระลอกแก้วกระทบฝั่ง)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “รักษ” ในจารึกแผ่นนี้จารเป็น “รักษ์” ทุกแห่ง 
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ดัง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ดั่ง”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170