จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗)

จารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:20:36

ชื่อจารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเรื่องเวสสันดรชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นิยะดา เหล่าสุนทร : “๕๗” หมายถึงจำนวนคาถาประจำกัณฑ์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170