จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกซับจำปา 1

จารึก

จารึกซับจำปา 1 ด้านทั้ง 8

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:40:13

ชื่อจารึก

จารึกซับจำปา 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเมืองซับจำปา 1, จารึกฐานและเสาธรรมจักรแปดเหลี่ยม

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 8 ด้าน มี 9 บรรทัด ความเรียงต่อกันในแต่ละด้าน

ผู้อ่าน

อัญชนา จิตสุทธิญาณ และอุไรศรี วรศะริน (พ.ศ. 2518)

ผู้แปล

1) คาถาเยธมฺมาฯ : ยอร์ช เซเดส์ (แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) (พ.ศ. 2499) ; ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (ทรงแปลคำแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย) (พ.ศ. 2504)
2) คำพรรณนาถึงพระอริยสัจ 4 : ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2504)
3) พุทธอุทาน : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2525)
4) คาถาธรรมบท : เสฐียรพงษ์ วรรณปก (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170