จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกซับจำปา 4

จารึก

จารึกซับจำปา 4 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:15:20

ชื่อจารึก

จารึกซับจำปา 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเมืองซับจำปา 4

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน ด้าน 1 มี 4 บรรทัด ด้าน 2 มี 2 บรรทัด

ผู้อ่าน

อัญชนา จิตสุทธิญาณ (พ.ศ. 2524), (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

อัญชนา จิตสุทธิญาณ (พ.ศ. 2524), (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170