จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเก้ายอด

จารึก

จารึกวัดเก้ายอด ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกวัดเก้ายอด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๒๗ จารึกวัดเก้ายอด

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ผาขาว = ชายผู้จำศีล นุ่งห่มผ้าขาว
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีระวายสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง อัฐศก ตามจุลศักราช
๓. ประสาร บุญประคอง : ๗๓๘ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๑๙๑๙
๔. ประสาร บุญประคอง : เมือ = ไป
๕. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ไห้
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีเต่าสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง จัตวาศก ตามจุลศักราช
๗. ประสาร บุญประคอง : ๗๗๔ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๑๙๕๕
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
๙. ประสาร บุญประคอง : ไพ = ไป
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๑. ประสาร บุญประคอง : วันตก = ทิศตะวันตก
๑๒. ประสาร บุญประคอง : คือเวียง = คูเมือง
๑๓. ประสาร บุญประคอง : วันออก = ทิศตะวันออก
๑๔. ประสาร บุญประคอง : เมือเหนือ = ไปทางเหนือ คือ ทิศเหนือ
๑๕. ประสาร บุญประคอง : พายใต้ = ทางใต้ คือ ทิศใต้
๑๖. ประสาร บุญประคอง : สุมกลาด = หมู่ตลาด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170