จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒๖ (พระปิลันทวัจฉะ)

จารึก

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒๖ (พระปิลันทวัจฉะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒๖ (พระปิลันทวัจฉะ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ปิลันทวัจฉเถรวัตถุ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำอ่านจารึกนี้ นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. ๒๕๔๔) ระบุว่า นำมาจากหนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (๒ เล่มจบ) ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เนื่องจากมีแท่นหินขนาดใหญ่บังจารึกแผ่นนี้อยู่จึงไม่สามารถอ่านได้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170