จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๕๖ อลีนจิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด)

จารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๕๖ อลีนจิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

ชื่อจารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๑๕๖ อลีนจิตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเรื่องศาลารายหลังที่ ๔ ศาลานวด (ลำดับที่ ๑๕๖)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นิยะดา เหล่าสุนทร : “ลำดับที่ ๑๕๖” ลำดับที่ของชาดกปรากฏอยู่เหนือชื่อเรื่องของชาดก เขียนด้วยเลขไทย แต่เป็นส่วนที่เลือนลางมาก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170