จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระคำ

จารึก

จารึกวัดพระคำ ด้านที่ 4

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระคำ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2039

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 89 บรรทัด จำนวน 4 ด้าน ด้านที่ 1, 2 และ 3 มีด้านละ 22 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 23 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

เชิงอรรถอธิบาย

1. เทิม มีเต็ม : เท่าเถิง = ทั่วถึง
2. เทิม มีเต็ม : พรหมโลก = พรหมโลกา ที่อยู่ของเทวดาชั้น “พรหม” มี 18 ชั้น
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : จุ่ง = จง, จึง
4. เทิม มีเต็ม : ไพร่ฝ้า คำนี้ในจารึกพ่อขุนรามคำแหงใช้ “ไพร่ฝ๋า” ส่วนในจารึกนี้ใช้ “ไพรฝา” = ไพร่ฟ้า
5. เทิม มีเต็ม : เอกขษัตรา = เอกกระษัตรา
6. เทิม มีเต็ม : สิทธิสาด = สำเร็จด้วยความยินดี
7. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ต่อเท่า = จนถึง, ตราบเท่า, ตราบถึง, ตราบกระทั่ง
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เถิง = ถึง
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : นีรพาน = นิพพาน, ความดับ, ความสิ้นกิเลส
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : อเพจี = อเวจี
11. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เมิง = เมือง
12. เทิม มีเต็ม : สีลบาน = น่าจะเป็น “สีลบาล”
13. เทิม มีเต็ม : หื้ออยู่ = ให้อยู่
14. เทิม มีเต็ม : อุปถาก = ผู้บำรุง, ผู้รับใช้ (ปัจจุบันใช้ “อุปัฏฐาก”)
15. เทิม มีเต็ม : อย่าหื้อเขา = อย่าให้เขา
16. เทิม มีเต็ม : ถูกการบ้านการเมิง = ถูกนำไปใช้งานส่วนตัวและส่วนราชการ
17. เทิม มีเต็ม : สังคบาน = น่าจะเป็น “สังฆบาล” หมายถึง ผู้ดูแลสงฆ์, ผู้รักษาดูแลกิจการของสงฆ์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170