จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระคำ

จารึก

จารึกวัดพระคำ ด้านที่ 3

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระคำ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2039

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 89 บรรทัด จำนวน 4 ด้าน ด้านที่ 1, 2 และ 3 มีด้านละ 22 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 23 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการเหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
2. เทิม มีเต็ม : หื้อเพกประหญา = ให้คนชื่อเพ็ชรปัญญา
3. เทิม มีเต็ม : ถีพระราชองกาน = ถือพระราชโองการ
4. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เถิง = ถึง
5. เทิม มีเต็ม : เจ้าเมิงพยาว = เจ้าเมืองพะเยา
6. เทิม มีเต็ม : ทืนั้น = ทีนั้น, ที่นั้น
7. เทิม มีเต็ม : ครบ = ในที่นี้น่าจะใช้ในความว่า “เคารพ” หรือ “เกรงกลัว”
8. เทิม มีเต็ม : พระราชองกาน = พระราชโองการ
9. เทิม มีเต็ม : เถ้าเมิง = เถ้าเมือง (ตำแหน่งข้าราชการสมัยโบราณ)
10. เทิม มีเต็ม : พันเถ้าเมิง = พันเถ้าเมือง
11. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : พันหนังสือ = ตำแหน่งข้าราชการสมัยโบราณ
12. เทิม มีเต็ม : พันหนังสือพื้นเมิง = พันหนังสือพื้นเมือง
13. เทิม มีเต็ม : พันประหญา = พันปัญญา
14. เทิม มีเต็ม : ตามถ้อย = ตามคำ
15. เทิม มีเต็ม : พระราชเสาวนีย์ = คำสั่งของนางพระยา
16. เทิม มีเต็ม : พระองคกาน (พระโองการ) = คำศักดิ์สิทธิ์
17. เทิม มีเต็ม : ชู่อัน = ทุกอย่าง, ทุกประการ
18. เทิม มีเต็ม : ริจหนา (ริจนา) = เรียบเรียงขึ้น, แต่งขึ้น, เขียนขึ้น
19. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ต่อเท่า = จนถึง, ตราบเท่า, ตราบถึง, ตราบกระทั่ง
20. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : จุ่ง = จง, จึง
21. เทิม มีเต็ม : อนันจักราพาน = ไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170