จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระคำ

จารึก

จารึกวัดพระคำ ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระคำ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2039

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 89 บรรทัด จำนวน 4 ด้าน ด้านที่ 1, 2 และ 3 มีด้านละ 22 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 23 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

เชิงอรรถอธิบาย

1. เทิม มีเต็ม : มาเถิง = มาถึง
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : หล้า = สุดท้าย, สุดท้อง
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : พยาว = พะเยา
4. เทิม มีเต็ม : ซาวครัว = ยี่สิบครัว
5. เทิม มีเต็ม : ปู่หม่อน = ปู่ทวด
6. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
7. เทิม มีเต็ม : หื้อพระพุทธเจ้า = ถวายพระพุทธเจ้า
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฝูง = พวก, หมู่
9. เทิม มีเต็ม : เมิงพยาว = เมืองพะเยา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170