จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดพระคำ

จารึก

จารึกวัดพระคำ ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระคำ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2039

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 89 บรรทัด จำนวน 4 ด้าน ด้านที่ 1, 2 และ 3 มีด้านละ 22 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 23 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

เชิงอรรถอธิบาย

1. เทิม มีเต็ม : ศักราช 858 ตัว เป็นปี จ.ศ. 858 ตรงกับ พ.ศ. 2039
2. เทิม มีเต็ม : ปีระวายสี = ปีมะโรง อัฏฐศก
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เดือนเจ็ด = เดือน 7 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 5 ภาคกลาง
4. เทิม มีเต็ม : ออกแปดค่ำ = ขึ้น 8 ค่ำ
5. เทิม มีเต็ม : เม็ง = มอญ
6. เทิม มีเต็ม : ไทย . . . เม็ด น่าจะเป็น “ไทกาบเม็ด” ชื่อวันแบบหนึ่งที่ใช้ในสมัยโบราณ
7. เทิม มีเต็ม : ได้ริก = ได้ฤกษ์
8. เทิม มีเต็ม : อัศวณี = ชื่อฤกษ์ลำดับที่ 1 ประเภท “ทลิโทฤกษ์”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170