จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์, จารึกฐานพระพุทธรูปสำริดพิพิธภัณฑสถานขอนแก่น

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๕)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

๑) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๕)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๕)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. เทิม มีเต็ม : จุลศักราช ๑๑๕๕ คือ ศักราชในจารึกหลักนี้ท่านวางเลข ๑๑ ไว้หน้าจุลศักราช เลข ๕๕ ท่านวางไว้หลังจุลศักราช จึงได้ จุลศักราช ๑๑๕๕ = พุทธศักราช ๒๓๓๖
๒. เทิม มีเต็ม : เดือนยี่ ขึ้น ๗ ค่ำ วัน ๗ ของไทยภาคเหนือ = เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ำ วัน ๗ ของไทยภาคกลาง ซึ่ง ตรงกับวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๓๖
๓. เทิม มีเต็ม : โลหปัฏฏ = แผ่นโลหะ
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : พระเจ้า = ในที่นี้หมายถึง พระพุทธรูป
๕. เทิม มีเต็ม : ข้อย = ข้า, บ่าว, บางแห่งใช้พูดแทนตัวเรา
๖. เทิม มีเต็ม : ตราบต่อเท่า = ตราบเท่าถึง, จนกระทั่งถึง
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วัสสา = พรรษา, ปี
๘. เทิม มีเต็ม : ม้าง = ล้าง, ทำลาย, รื้อ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170