จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดแห่งลม จำพวกที่ ๘ อัตพังคีวาโย)

จารึก

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดแห่งลม จำพวกที่ ๘ อัตพังคีวาโย) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:53:53

ชื่อจารึก

จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดแห่งลม จำพวกที่ ๘ อัตพังคีวาโย)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานโครงการฐานข้อมูลจารึกฯ : คำนี้คณะทำงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็น “ครั้น” แต่เนื่องจากยังไม่มีภาพถ่ายจารึกสำหรับตรวจสอบ จึงขอยึดข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง
๒. คณะทำงานโครงการฐานข้อมูลจารึกฯ : คำนี้คณะทำงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็น “สินเธาว์” แต่เนื่องจากยังไม่มีภาพถ่ายจารึกสำหรับตรวจสอบ จึงขอยึดข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170