จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกนครชุม

จารึก

จารึกนครชุม ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกนครชุม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๓ จารึกนครชุม

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๐๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๓๖ บรรทัด จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๗๘ บรรทัด และด้านที่ ๒ มี ๕๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ปริวรรต

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยอร์ช เซเดส์ : “พฤฒิบาศศาสตร์” ศาสตร์หนึ่งของพราหมณ์พวกหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ทำพิธีเกี่ยวกับช้างและปัดเสนียดจัญไร
๒. ยอร์ช เซเดส์ : “มาออก” มาขึ้น
๓. ยอร์ช เซเดส์ : “เหียม” เพราะเหตุ, มูลเหตุ
๔. ยอร์ช เซเดส์ : “คนที” คือ บ้านโคน อำเภอเมืองกำแพงเพชร
๕. ยอร์ช เซเดส์ : “พระบาง” คือ เมืองนครสวรรค์
๖. ยอร์ช เซเดส์ : “หาเป็นขุนหนึ่ง” หากเป็นขุนหนึ่ง, ที่เป็นขุนหนึ่ง
๗. ยอร์ช เซเดส์ : “เชียงทอง” คือ เมืองร้าง ในหนังสือของลาลูแบร์ ว่าอยู่ในระหว่างเมืองตากกับเมืองกำแพงเพชร
๘. ยอร์ช เซเดส์ : “กโรม” (คำเขมร) ข้างใต้
๙. ยอร์ช เซเดส์ : “ลาง” ไทยใหญ่ใช้เรียก “ขนุน” ลาวใช้เรียก มะพร้าวเปลือกหนาชนิดหนึ่ง
๑๐. ยอร์ช เซเดส์ : “ไพร่ฟ้าข้าไทย” ประชาชนพลเมือง, บริพารลูกเจ้าลูกขุน
๑๑. ยอร์ช เซเดส์ : “ลุน” ภายหลัง
๑๒. ยอร์ช เซเดส์ : “ข้ำ” ข่มขี่, รังแก
๑๓. ยอร์ช เซเดส์ : “แก่กม” ที่สุด
๑๔. ยอร์ช เซเดส์ : “สระหลวง” เป็นเมืองแฝดกับสองแคว คือ พิษณุโลก
๑๕. ยอร์ช เซเดส์ : “หั้น” นั้น
๑๖. ยอร์ช เซเดส์ : “จอมเขาสุมนกูฏบรรพต” คือ เขาสุมนกูฏบรรพต ในสิงหล (ศรีลังกา)
๑๗. ยอร์ช เซเดส์ : “จอมเขาสุมนกูฏ” คือ เขาพระบาทใหญ่เมืองสุโขทัย ตั้งชื่อตามเขาสุมนกูฏในสิงหล (ศรีลังกา)
๑๘. ยอร์ช เซเดส์ : “พระบาทเหนือจอมเขานางทอง” เดิมอยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งลงมากรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลานี้อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
๑๙. ยอร์ช เซเดส์ : “เขาที่ปากพระบาง” ทุกวันนี้เรียกว่าเขากบ เมืองนครสวรรค์ รอยพระบาทยังอยู่บนเขานั้น แต่ตัวหนังสือชำรุดอ่านไม่ได้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170