จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 319/2523

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 319/2523 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 319/2523

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เลขทะเบียน 319/2523

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2414

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 6 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. 2530)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จุลศักราชได้ 1233” ตรงกับ พ.ศ. 2414 ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ครองเมืองน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 2395-2434) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2. เทิม มีเต็ม : “ปีรวงเม็ด” คือ ปีมะแม ตรีศก
3. เทิม มีเต็ม : “เสด็จเข้ามา” คือ ล่วงเข้ามา, เลยเข้ามา
4. เทิม มีเต็ม : “ปลาก” ใช้ในความหมายว่า ข้างแรม
5. เทิม มีเต็ม : “เรมออก 5” เห็นจะใช้ในความหมายว่า ข้างแรมอ่อนๆ ในที่นี้ได้แก่วันแรม 5 ค่ำ
6. เทิม มีเต็ม : “พร่ำว่า” หมายถึง นับได้
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “วัน 6” คือ วันศุกร์
8. เทิม มีเต็ม : “ไทยรวายเส็ด” เป็นชื่อวันไทแบบหนึ่งในสมัยโบราณ
9. เทิม มีเต็ม : “เคล้า” หมายถึง ประธาน, หัวหน้า
10. เทิม มีเต็ม : “ชู่ผู้ชู่คน” หมายถึง ทุกผู้ทุกคน
11. เทิม มีเต็ม : “ธ่อ” ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า “ได้”
12. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ในส่วนของคำจารึกไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น จุดใต้พยัญชนะได้ครบทุกตำแหน่ง เนื่องจากภาพจารึกที่มีอยู่ไม่ชัดเจน
13. เทิม มีเต็ม : “ดีหลี” หมายถึง เที่ยงแท้, ดีจริงๆ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170