จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. เทิม มีเต็ม : “ศักราชได้ ๑๑๒๓๐ ตัว” ที่ถูกควรเป็น ๑๒๓๐ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๑
๒. เทิม มีเต็ม : “ปีกัดไส้” คือ ปีมะเส็ง เอกศก แต่ในจารึกเป็นจุลศักราช ๑๒๓๐ ปีมะเส็ง สัมฤทธิศก
๓. เทิม มีเต็ม : “เดือนยี่” คือ เดือน ๒
๔. เทิม มีเต็ม : “เพ็ง” คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ
๕. เทิม มีเต็ม : “เม็ง” หมายถึง มอญ
๖. เทิม มีเต็ม : “วัน ๕” คือ วันพฤหัสบดี
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ธุ” หมายถึง พระสงฆ์ มาจากคำว่า สาธุ
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : คำจารึกที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ” เป็น “คฺน” แต่เมื่อพิจารณาจากภาพจารึกพบว่าใช้รูปพยัญชนะ “ฅ” อย่างชัดเจน ในที่นี้จึงขอเปลี่ยนเป็น “ฅฺน”
๙. เทิม มีเต็ม : “มาดา” หมายถึง แม่
๑๐. เทิม มีเต็ม : “เถิง” = ถึง
๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “หนาน” คือ ผู้ที่สึกขณะเป็นพระสงฆ์
๑๒. เทิม มีเต็ม : “หื้อ” = ให้
๑๓. เทิม มีเต็ม : “เนรพาน” = นิพพาน
๑๔. เทิม มีเต็ม : “จึงถ้วน” น่าจะใช้ในความหมายว่า จงทุกประการ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170