จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๕

จารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๕ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 17:17:38

ชื่อจารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก ชม. ๑๖๖.๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : รแล คำประโยคนี้อาจเป็น พิหารแล
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : . ักเขา คำประโยคนี้อาจเป็น จักเขา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170