จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐

จารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:55

ชื่อจารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก ชม. ๑๖๕.๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เป็นประท ประโยคนี้น่าจะเป็น เป็นประธาน
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ปคำ ปาเรือ พิจารณาตามรูปอักษรจารึกอ่านถ่ายถอดได้ความเช่นนั้น
๓. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ฝูงใด = พวกใด, หมู่ใด
๔. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : หากลิกถอน ในที่นี้ในความหมายว่า หากเลิกถอน หรือหากรื้อถอน
๕. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : กลนา เข้าใจว่าจะตรงกับ กัลปนา = เจาะจงให้, อุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ตาย, อุทิศที่ดินหรือสิ่งอื่นเพื่อผลประโยชน์ให้แก่วัด
๖. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ญาบ้าน น่าจะหมายถึง ผู้ดูแลหมู่บ้าน
๗. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เป็นเจ้าเป็นขุน เป็นผู้ดูแลรักษาบ้านเมือง
๘. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : จักตุะราบาย (จัตุราบาย) ที่ปราศจากความเจริญ มี ๔ คือ นรก, เปรต, อสุรกาย, ดิรัจฉาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170