จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 190/2523

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 190/2523 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 190/2523

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2378

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. 2530)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สักกพัทธะได้ 1197 ตัว” คือ จุลศักราช 1197 ตรงกับ พ.ศ. 2378 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ครองเมืองน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 2395-2434)
2. เทิม มีเต็ม : “ดับเม็ด” คือ ปีมะแม สัปตศก
3. เทิม มีเต็ม : “บา” หมายถึง ครู อาจารย์
4. เทิม มีเต็ม : “แปง” หมายถึง สร้าง
5. เทิม มีเต็ม : “ชุม” หมายถึง หมู่ พวก คณะ นายทอง ไชยชาติ ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยโบราณให้ความเห็นว่า ในที่นี้หมายถึง “องค์”
6. เทิม มีเต็ม : “ไว้ค้ำชูศาสนา” หมายถึง เพื่อทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170