จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจดีย์น้อย

จารึก

จารึกเจดีย์น้อย ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกเจดีย์น้อย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 40 ศิลาจารึกเจดีย์น้อยวัดพระมหาธาตุ, หลักที่ 40 พิเศษ, ศิลาจารึกเจดีย์น้อย พุทธศตวรรษที่ 20-21

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 20-21

ภาษา

สันสกฤต, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 57 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 29 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 28 บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (อ่านด้านที่ 1) และประสาร บุญประคอง (อ่านด้านที่ 2) (พ.ศ. 2479), (พ.ศ. 2508), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้แปล

ฉ่ำ ทองคำวรรณ และแสง มนวิทูร, แปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย (พ.ศ. 2479), (พ.ศ. 2508), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ และแสง มนวิทูร (พ.ศ. 2479), (พ.ศ. 2508), (พ.ศ. 2513), (พ.ศ. 2526)

ผู้ตรวจ

1) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2508)
2) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2513)
3) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : บรเทศ = ฝ่ายอื่น
2. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ธรมาน = ยังดำรงชีวิตอยู่
3. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ปทโมกษ์ = พระนิพพาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170