จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคามวาสีอรัญวาสี

จารึก

จารึกคามวาสีอรัญวาสี ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกคามวาสีอรัญวาสี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๖ จารึกคามวาสีอรัญวาสี พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ช่อย = ช่วย
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ค้ำคง = ค้ำให้มั่นคง
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “จึ”
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : คามวาสีอรัญวาสี = ในที่นี้ คามวาสี หมายถึง ผู้อยู่บ้าน, อรัญวาสี หมายถึง ผู้อยู่ป่า
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน = เดือน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170