จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดสุวัณณาราม

จารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.5.1.1 วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2060 / ค.ศ. 1518, พย. 51 จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. 2060, พย. 51 จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2060

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 23 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 11 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : คำ = ทองคำ
2. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดิน = เดือน
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : ทืน = เทอญ ใช้เป็นคำลงท้ายของข้อความ
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : ชู่คน = ทุกคน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170