จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดสุวัณณาราม

จารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกวัดสุวัณณาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.5.1.1 วัดสุวรรณาราม พ.ศ. 2060 / ค.ศ. 1518, พย. 51 จารึกวัดสุวัณณาราม พ.ศ. 2060, พย. 51 จารึกการบำเพ็ญบุญในวัดสุวรรณาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2060

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 23 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 11 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : (ศักราช) ได้ 879 ตัว = เป็นปีจุลศักราช ตรงกันพุทธศักราช 2060
2. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปีเมิงเป้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีฉลู นพศก ตามจุลศักราช
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดินผลคุน = เดือนผลคุน หรือ เดือนผาลคุณ คือ เดือน 4 ภาคกลาง
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดิน 4 = เดือน 4 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 2 ภาคกลาง
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : เม็ง = มอญ
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : วัน 1 = วันอาทิตย์
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : วันกาไก๊ = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : ฤกษ์ = เวลาที่เป็นมงคล
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : หัสตะ = ชื่อฤกษ์หมู่ที่ 13 ได้แก่ ดาวศอกคู้
10. โครงการวิจัยฯ (2534) : นักขัต = ดาว, ดาวฤกษ์
11. โครงการวิจัยฯ (2534) : หรคุณ = จำนวนวันที่ล่วงมานับตั้งแต่วันต้นจุลศักราช
12. เทิม มีเต็ม : ในศาสน = ในคำสอน
13. โครงการวิจัยฯ (2534) : สิ้นคำ = สิ้นทองคำ, ใช้ทองคำทั้งสิ้น
14. โครงการวิจัยฯ (2534) : กะทำ = กระทำ, สร้าง
15. โครงการวิจัยฯ (2534) : เมิง = เมือง
16. เทิม มีเต็ม : มีสรธา = มีศรัทธา คือ ความเชื่อด้วยความเลื่อมใส เชื่อว่าดีจริง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170