จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 46 จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง พ.ศ. 2033, พย. 46 จารึกเจ้าสี่หมื่นฯ ให้จารสีมาใหม่

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2033

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 25 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 12 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 13 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534) 
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : ผ้าขาว = ชายผู้จำศีล, นุ่งห่มผ้าขาว
2. โครงการวิจัยฯ (2534) : เชียง = ในที่นี้ ใช้เรียกผู้ที่เคยเป็นสามเณร แล้วสึกออกมาเป็นฆราวาส
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : เค้า = หัวหน้า, ประธาน, เป็นใหญ่
5. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “เขา”
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : ข้าว = มาตราตวงโบราณ
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : พระเจ้า = พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : อาธรรม = ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ซื่อตรง
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ขุน”
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ฅำ”
11. โครงการวิจัยฯ (2534) : ชู่อัน = ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกประการ
12. โครงการวิจัยฯ (2534) : เท่าวัน = ตราบเท่าวัน, จนกระทั่งถึงวันสิ้นศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170