จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง พ.ศ. ๒๐๓๓, พย. ๔๖ จารึกเจ้าสี่หมื่นฯ ให้จารสีมาใหม่

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ศักราชะได้ ๘๕๒ ตัว = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๓๓
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีกดเส็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีจอ โทศก ตามจุลศักราช
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน ๖ = เดือน ๖ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๔ ภาคกลาง
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พร่ำ = ตรงกับ
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อารุณ = อรุณ
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หรคุณ = จำนวนวันที่ล่วงมา นับตั้งแต่วันตั้งจุลศักราช
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชระมัว = เช้าตรู่
๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ
๑๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : สิทธิ = สำเร็จ
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันเต่าซง้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ริกษ = ฤกษ์
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อัศวันนี = อัศวินี, เป็นชื่อฤกษ์หมู่ที่ ๑ เป็นชื่อ ดาวม้า
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ชืน”
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “หมี”
๑๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าเมิง = เจ้าเมือง
๑๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กินเมิง, กินเมือง = ปกครองบ้านเมือง
๑๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พญาว = พะเยา (ชื่อเมือง)
๒๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : สืบ = ต่อจาก
๒๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : อาว = น้องชายของพ่อ, อาผู้ชาย
๒๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : โบรา = โบราณ
๒๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หัน = เห็น
๒๔. เทิม มีเต็ม : พร่ำเมินนาน = นับเป็นระยะเวลาที่นาน
๒๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๒๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จานออก = เพิ่มเติมขึ้น, ทำขึ้น
๒๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “หื”
๒๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อเสถียรหื้อจำเนียร = ให้มั่นคงถาวร
๒๙. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมือ = ไป, กลับ
๓๐. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ต่อเท้า = จนถึง, ตราบเท่า, ตราบถึง, ตราบกระทั่ง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170