จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:09

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๔๔ จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา พ.ศ. ๒๐๑๔, พย. ๔๔ จารึกเจ้าสี่หมื่น กระทำพระ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : กะทำพระ = สร้างพระพุทธรูป
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ปีรวงเหม้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีเถาะ ตรีศก ตามจุลศักราช
๓. เทิม มีเต็ม : ปีโถะ = ปีเถาะ
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “นิ”
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : โอยทาน = ให้ทาน
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน = เดือน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170