จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดดนลูง

จารึก

จารึกวัดดนลูง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกวัดดนลูง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 38 จารึกวัดดนลูง พ.ศ. 2039, พย. 38 จารึกวัดพระแก้ว

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 13 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
2. โครงการวิจัยฯ (2534) : จาริด = จารึก (ศิลาจารึก)
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านและปริวรรตเป็น “ลาว”
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : ต่อเท้าศาส (นา)
5. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านและปริวรรตเป็น “คน . . . ลูก”
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : ผ้าขาว = ชายผู้จำศีล นุ่งห่มผ้าขาว
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : เม = เมีย
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “(เสน) ลาว . ดเจา (หมิน) . . .” และปริวรรตเป็น “เสนลาว . ด เจ้าหมื่น . . .”
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : ข้าว = มาตราตวงโบราณ
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านและปริวรรตเป็น “ก”
11. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “คำ”
12. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “หมิน”
13. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านและปริวรรตเป็น “บชเลาวทุน”
14. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “ข”
15. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “(ดิ)” และปริวรรตเป็น “ดี”
16. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “เจาหญว” และปริวรรตเป็น “เจ้าหญัว” ซึ่งหมายถึง เจ้าอยู่หัว
17. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : เทิม มีเต็ม อ่านเป็น “คำ”
18. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งราชการ เหนือนายร้อย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170