จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ด้านที่ 4

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. 2038, พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2038

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 102 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 19 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 26 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 28 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 29 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “นี”
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “กูยั”
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : บาสก = อุบาสก
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้ากู = พระสงฆ์
5. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “คน”
6. ฮันส์ เพนธ์ : คนสินทาน = คนที่ยืมเงินวัดไป และยังไม่ได้ส่งคืน
7. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “กู”
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “คน”
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “สิน”
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “สิ”
11. โครงการวิจัยฯ (2534) : เย = เยีย คือ ทำ, กระทำ, จง
12. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
13. โครงการวิจัยฯ (2534) : ไผ = ใคร
14. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ไช”
15. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านและปริวรรตเป็น “แด”
16. โครงการวิจัยฯ (2534) : บูราณ = โบราณ
17. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านและปริวรรตเป็น “ลูง”
18. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “สง”
19. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “นำ” และปริวรรตเป็น “น้ำ”
20. โครงการวิจัยฯ (2534) : เถ้า = เฒ่า
21. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ชาง” และปริวรรตเป็น “ช่าง”
22. โครงการวิจัยฯ (2534) : เบ้ = เบี้ย
23. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ไม”
24. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ไหมนายอิน” และปริวรรตเป็น “ใหม่นายอินทร์”
25. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “หมิน”
26. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “สีรพดั” และปริวรรตเป็น “ศรีพัด”
27. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “สูวนั” และปริวรรตเป็น “สุวรรณ”
28. โครงการวิจัยฯ (2534) : เถ้าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
29. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปาก = หัวหน้าบังคับคนร้อยคน, ร้อย
30. โครงการวิจัยฯ (2534) : ญา = คุณ, ท่าน
31. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “สี”
32. โครงการวิจัยฯ (2534) : เมิง = เมือง
33. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ญา”
34. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “คน”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170