จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ด้านที่ 3

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. 2038, พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2038

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 102 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 19 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 26 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 28 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 29 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : เถ้าเมิง, เถ้าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “พรมะ”
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “พนั” และปริวรรตเป็น “พัน”
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าเมิง = เจ้าเมือง
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : ช่อย = ช่วย
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : รัง = สร้าง, แต่ง, ทำ
7. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “เพีง”
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : ร่ = ครัว
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านและปริวรรตเป็น “นา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170