จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. 2038, พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2038

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 102 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 19 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 26 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 28 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 29 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : ข้าว = มาตราตวงโบราณ
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “96800”
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : เบ้ = เบี้ย
4. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “40”
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : ซาว = ยี่สิบ
6. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “คน”
7. ฮันส์ เพนธ์ : คนสินทาน = คนที่ยืมเงินวัด และยังไม่ได้ส่งคืน
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
10. โครงการวิจัยฯ (2534) : ร่ = ครัว
11. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “จา” และปริวรรตเป็น “จ่า”
12. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ทาผา” และปริวรรตเป็น “ท่าผา”
13. โครงการวิจัยฯ (2534) : หล้า = สุดท้าย, สุดท้อง
14. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “1700”
15. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “เมั” และปริวรรตเป็น “เมีย”
16. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “คน”
17. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ลูก”
18. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ม”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170