จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:08

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี พ.ศ. 2038, พย. 27 จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาว (วัดลี)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2038

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 102 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 19 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 26 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 28 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 29 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “โอกาสะ”
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “ได”
3. โครงการวิจัยฯ (2534) : โอกาส, โอกาสะ = คำขึ้นต้นแบบเดียวกับ สวัสดี
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : ศักราชะได้ 857 ตัว = เป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช 2038
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปีดับเหม้า = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีเถาะ สัปตศก ตามจุลศักราช
6. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “คัา”
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดิน = เดือน
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : เชษฐะ = ชื่อเดือน 7
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดินเก้า = เดือน 9 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 7 ภาคกลาง
10. โครงการวิจัยฯ (2534) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
11. โครงการวิจัยฯ (2534) : วันกดยี = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี 60 วัน
12. โครงการวิจัยฯ (2534) : เม็ง = มอญ
13. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “บุพะผละคุนี”
14. โครงการวิจัยฯ (2534) : น้ำ = มาตราวัดน้ำหนัก
15. โครงการวิจัยฯ (2534) : ริก = ฤกษ์
16. โครงการวิจัยฯ (2534) : บุพผลคุนี = บุรพผลคุนี ชื่อนักษัตรหมู่ที่ 11 (ดาวงูเมีย) มี 2 ดวง
17. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้าสี่หมื่น = เป็นบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนครพะเยา
18. โครงการวิจัยฯ (2534) : พยาว = พะเยา (ชื่อเมือง)
19. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
20. โครงการวิจัยฯ (2534) : กดหมาย = กำหนดไว้, ตราไว้
21. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “เขด”
22. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “มนทะละ”
23. โครงการวิจัยฯ (2534) : คามเขต = กำหนดเป็นเขตบ้าน
24. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “อุโบสถะ”
25. โครงการวิจัยฯ (2534) : พัทธสีมา = เขตที่พระสงฆ์กำหนดให้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม
26. โครงการวิจัยฯ (2534) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
27. โครงการวิจัยฯ (2534) : อธิบดี = ผู้เป็นใหญ่
28. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “วงส”
29. โครงการวิจัยฯ (2534) : ประหญา = ปัญญา
30. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “พรเปนเจา”
31. โครงการวิจัยฯ (2534) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
32. โครงการวิจัยฯ (2534) : มีต้นว่า = เป็นต้นว่า
33. ฮันส์ เพนธ์ : อาทิกัมม์, อธิกรรม = เป็นประธานในพิธี
34. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “พระญา”
35. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “มงคล”
36. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “วดัปา” และปริวรรตเป็น “วัดป่า”
37. โครงการวิจัยฯ (2534) : เจ้ากู = พระสงฆ์
38. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฮันส์ เพนธ์ อ่านเป็น “จูง” และปริวรรตเป็น “จุ่ง” ซึ่งแปลว่า จง, จึง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170