จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดช้างค้ำ ๑

จารึก

จารึกวัดช้างค้ำ ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:07

ชื่อจารึก

จารึกวัดช้างค้ำ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้แปล

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๙๑๐ = พ.ศ. ๒๐๙๑
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ขอมพิสัย = เรียกอย่างขอม โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ขอมพิสัย” หมายถึง ถิ่นขอม
๓. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ไทยภาษา” หมายถึง ธรรมเนียมอย่างไทย, แบบไทย
๔. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “เปิกสัน”, “เปลิกสัน” เป็นชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีวอก สัมฤทธิ์ศก ตามจุลศักราช
๕. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เดือนมาฆะ คือ เดือนสาม
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เดือน ๕ ของไทยฝ่ายเหนือตรงกับเดือนสามของไทยฝ่ายใต้
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : พร่ำ = ตรงกับ
๘. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “วันเมิงไก๊” เป็นชื่อวันไทยแบบโบราณซึ่งรอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๙. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “มูล” เป็นชื่อดาวฤกษ์กลุ่มที่ ๑๙ (ดาวช้างน้อย)
๑๐. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ติถี” = ดิถี
๑๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ชราชิณ, ชราชิณณะ = เก่าคร่ำคร่า
๑๒. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “ประสาท” หมายถึง ความเลื่อมใส, ยินดีให้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170