จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพุทธศาสน์

จารึก

จารึกพุทธศาสน์ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:07

ชื่อจารึก

จารึกพุทธศาสน์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, พย. ๒๔ จารึกพุทธศาสน์

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : พุทธสาสน์ = คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยปริยายทางราชการมักใช้หมายถึง พระราชหัตถเลขาและลิขิตของพระสังฆราช เช่น พระราชสาส์น, สมณศาสน์
๒. เทิม มีเต็ม : วันกดไส้ = เป็นชื่อวันของไทยแบบหนึ่งที่ใช้ในสมัยโบราณ
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันประหัด = วันพฤหัสบดี
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ติดถี, ติดถี = ดิถี, วันตามจันทรคติ อย่างใช้ว่า ค่ำหนึ่ง, สองค่ำ
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ริก = ฤกษ์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170