จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:07

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๖๖ วัดหมื่นล้าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๓

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปฺยี” เมื่อพิจารณาจากรูปพยัญชนะตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกแล้วพบว่าน่าจะเป็นตัวเชิงของพยัญชนะ “ล” มากกว่า “ย” จึงควรเป็น “ปฺลี”
๒. ฮันส์ เพนธ์ : “มงฺคลวุฒ” หมายถึง (ขอ) ความเจริญด้วย มงคล (จงมีแด่ท่านทั้งหลาย)
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จุลศก ๑๒๖๒ ตัว” ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๓
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปีกดไจ้” คือ ปีชวด โทศก
๕. ฮันส์ เพนธ์ : “เพ็ง” = เพ็ญ
๖. ฮันส์ เพนธ์ : “เม็ง” คือ มอญ ในที่นี้ หมายถึง ตามวิธีนับแบบมอญ
๗. ฮันส์ เพนธ์ : “วัน ๔” คือวันพุธ
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กาบสัน” เป็นชื่อวันไทยแบบโบราณซึ่งรอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระวัสสา” หมายถึง ปี
๑๐. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ในหนังสือ “คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่” พิมพ์เป็น “ตน” แต่ในจารึกเป็นอักษร “ฅ” อย่างชัดเจน ในที่นี้จึงขอเปลี่ยนเป็น “ฅฺน” ด้วยเหตุผลดังกล่าว
๑๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ชู่” หมายถึง ทุก เช่น “ชู่คน” หมายถึง ทุกคน
๑๒. ฮันส์ เพนธ์ : “สุทินฺนํ วตเมทานํ” หมายถึง ทานของข้าพเจ้าคือพระพุทธรูป (องค์นี้) ให้ด้วยดีแล้วหนอ
๑๓. ฮันส์ เพนธ์ : “นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ” หมายถึง ขอ (ผลบุญที่เกิดจากการสร้างพระพุทธรูป) จงเป็นเครื่องนำข้าพเจ้าไปสู่นิพพานอย่างแน่นอน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170