จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๖

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๖ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:07

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๖

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๗๘ วัดหมื่นล้าน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด (จารึกด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป)

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ปีเมิงไส้" คือ ปีมะเส็ง นพศก
๒. ฮันส์ เพนธ์ : "เพ็ง" = เพ็ญ
๓. ฮันส์ เพนธ์ : "เม็ง" คือ มอญ ในที่นี้หมายถึง ตามการนับแบบมอญ
๔. ฮันส์ เพนธ์ : "วัน ๔" คือ วันพุธ
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ในส่วนของคำจารึก ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น จุดใต้สระหรือพยัญชนะได้ครบทุกตำแหน่ง เนื่องจากภาพจารึกไม่ชัดเจน
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "ธุ" คือ พระสงฆ์ มาจากคำว่า "สาธุ" (ในภาษาถิ่นเหนือ ออกเสียงเป็น "ตุ๊")
๗. ฮันส์ เพนธ์ : "สิก" คือ ศิษย์
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "พระโคดมเจ้า" คือ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
๙. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : "พระวัสสา" หมายถึง ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170